Moczenie nocne to poważniejszy
problem, niż może się wydawać.

Moczenie nocne, zwane także enurezą, to mimowolne opróżnianie pęcherza moczowego podczas snu. Problem ten dotyczy około 15–20% pięciolatków1, 10% siedmiolatków2 oraz 8% dziewięciolatków3 i może mieć poważny wpływ na rozwój oraz zachowanie pacjentów (w postaci np. utraty poczucia własnej wartości, problemów natury społecznej, problemów dotyczących procesów poznawczych oraz innych problemów psychologicznych), jak również na członków ich rodzin. Częstość występowania moczenia nocnego zmniejsza się wraz z wiekiem, osiągając 0,5–2% przypadków moczenia u osób dorosłych4. Enureza występuje częściej u chłopców niż u dziewczynek. W przeciwieństwie do często spotykanych poglądów na ten temat moczenie nocne nie zawsze ustępuje samoistnie.

PIŚMIENNICTWO
  1. Nørgaard JP et al. Experience and current status of research into the pathophysiology of nocturnal enuresis. Br J Urol 1997;79:825-835.
  2. Vande Walle J et al.Practical concensus guidelines for the management of enuresis. Eur J Pediatr 2012;171:971-983.Erratum in: Eur J Pediatr. 2012;171:1005: Eur J Pediatr. 2013;172:285.
  3. Butler RJ, Heron J. The prevalence of infrequent bedwetting and nocturnal enuresis in childhood. Scand J Urol Nephrol 2008;42:257-264.
  4. Yeung CK et al. Characteristics of primary nocturnal enuresis in adults: an epidemiological study. BJU Int 2004;93:341-345
 
 

Prosimy odpowiedzieć na poniższe pytania.

Kwestionariusz został opracowany przez stowarzyszenie International Children’s Continence Society i stanowi zatwierdzoną metodę samodzielnej oceny.

Czy Pana/Pani dziecko ma co najmniej 5 lat i zdarza mu się moczenie nocne podczas snu?

A

Nie.

U Pana/Pani dziecka nie występuje moczenie nocne ? jeśli zdarza mu się zmoczyć w ciągu dnia, problem ten nosi nazwę dziennego nietrzymania moczu i należy w tej sprawie zwrócić się do lekarza.

B

Tak, lecz tylko sporadycznie (rzadziej niż raz w miesiącu).

U Pana/Pani dziecka występuje moczenie nocne, lecz w bardzo łagodnej formie ? prawdopodobnie problem zniknie samoistnie i jeśli jest to jedyna dolegliwość, nie ma potrzeby zgłoszenia się do lekarza ani rozpoczęcia leczenia.

C

Tak, podczas niektórych nocy łóżko jest zmoczone (1?2 noce w tygodniu).

U Pana/Pani dziecka występuje moczenie nocne o umiarkowanym nasileniu. Istnieje niewielka możliwość (ok. 15?20%), że problem ustąpi samoistnie w ciągu następnego roku. Radzimy zwrócić się do lekarza i omówić możliwe metody leczenia.

D

Tak, łóżko jest zmoczone prawie każdej nocy.

U Pana/Pani dziecka występuje moczenie nocne o ciężkim nasileniu. Prawdopodobieństwo tego, że problem ustąpi samoistnie w ciągu następnego roku, jest niewielkie. Należy zwrócić się do lekarza i omówić możliwe metody leczenia.

Czy oprócz moczenia nocnego u Pana/Pani dziecka występuje jakikolwiek z poniższych objawów?

A

Wyciek moczu w ciągu dnia.

Jeśli występuje którykolwiek z powyższych objawów, należy zwrócić się do lekarza, który sprawdzi, czy moczenie nocne związane jest z innym schorzeniem.

B

Częste oddawanie moczu w ciągu dnia.

Jeśli występuje którykolwiek z powyższych objawów, należy zwrócić się do lekarza, który sprawdzi, czy moczenie nocne związane jest z innym schorzeniem.

C

Nagła lub pilna potrzeba oddania moczu.

Jeśli występuje którykolwiek z powyższych objawów, należy zwrócić się do lekarza, który sprawdzi, czy moczenie nocne związane jest z innym schorzeniem.

D

Konieczność wykonania wysiłku (napięcia mięśni) w celu oddania moczu.

Jeśli występuje którykolwiek z powyższych objawów, należy zwrócić się do lekarza, który sprawdzi, czy moczenie nocne związane jest z innym schorzeniem.

E

Bolesne oddawanie moczu.

Jeśli występuje którykolwiek z powyższych objawów, należy zwrócić się do lekarza, który sprawdzi, czy moczenie nocne związane jest z innym schorzeniem.

F

Przerywany strumień moczu lub kilkakrotne oddanie moczu następujące jedno po drugim?

Jeśli występuje którykolwiek z powyższych objawów, należy zwrócić się do lekarza, który sprawdzi, czy moczenie nocne związane jest z innym schorzeniem.

G

Zakażenie dróg moczowych w przeszłości?

Jeśli występuje którykolwiek z powyższych objawów, należy zwrócić się do lekarza, który sprawdzi, czy moczenie nocne związane jest z innym schorzeniem.

H

Schorzenie lub wada rozwojowa dróg moczowych bądź kręgosłupa w przeszłości?

Jeśli występuje którykolwiek z powyższych objawów, należy zwrócić się do lekarza, który sprawdzi, czy moczenie nocne związane jest z innym schorzeniem.

I

Objawy zaparcia?

Jeśli występuje którykolwiek z powyższych objawów, należy zwrócić się do lekarza, który sprawdzi, czy moczenie nocne związane jest z innym schorzeniem.

J

Zaburzenia zachowania, np. zespół ADHD?

Jeśli występuje którykolwiek z powyższych objawów, należy zwrócić się do lekarza, który sprawdzi, czy moczenie nocne związane jest z innym schorzeniem.

 

Opracowano na podstawie Vande Walle J, Rittig S, Bauer S et al. Practical consensus guidelines for the management of enuresis. Eur J Pediatr 2012;171:971-983. Erratum in: Eur J Pediatr. 2012;171:1005: Eur J Pediatr. 2013;172:285.

Dziennik mikcji
Dziennik mikcji

Prosimy pobrać dziennik mikcji, aby odnotować wszystkie czynności pęcherza moczowego i jelit w ciągu doby. Umożliwi to lekarzowi sprawdzenie, czy u Pana/Pani dziecka występują jakiekolwiek schorzenia pęcherza.

Pobierz

Kalendarz moczenia
Kalendarz moczenia

Prosimy pobrać kalendarz moczenia aby odnotować suche i mokre noce. Pomoże to lekarzowi w postawieniu prawidłowej diagnozy, wesprze proces terapeutyczny oraz pozwoli monitorować przebieg i skuteczność leczenia.

Pobierz

Zapis nastroju
Zapis nastroju

Niniejszy plik PDF można pobrać i wydrukować lub też wypełnić go i zapisać w komputerze. Zapis nastroju pomoże Pana/Pani dziecku odnotować swoje samopoczucie.

Pobierz

Zapis uzyskanej pomocy
Zapis uzyskanej pomocy

Niniejszy plik PDF można pobrać i wydrukować lub też wypełnić go i zapisać w komputerze. Przydatne będzie zabranie zapisu na wizytę lekarską, aby wskazać lekarzowi rodzaj uzyskanej dotychczas pomocy w związku z problemem moczenia nocnego.

Pobierz

Pobierz app
Pobierz app

Pobierz aplikację Drydawn (SuchyPoranek) na swój telefon (z systemem iOS lub Android) i zmotywuj swoje dziecko do dzielenia się informacjami, które później mogą przydać się w kontakcie z lekarzem specjalistą. Aplikację możesz pobrać z Apple App Store lub sklepu Google Play. Wersja polskojęzyczna już jest!

!_ICO - App strore

!_ICO - Google Play