Polityka prywatności

Dziękujemy za odwiedzenie strony www.suchyporanek.pl. Właścicielem serwisu jest Ferring Pharmaceuticals Poland sp z o.o z siedzibą w Warszawie przy ul.Szamockiej 8.

Firma Ferring dokłada wszelkich starań, aby przetwarzanie i ochrona danych osobowych były zgodne z obowiązującymi europejskimi i krajowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych.

Niniejsza Polityka prywatności dostarczy informacji o tym, w jaki sposób Ferring może gromadzić, przechowywać i przetwarzać dane osobowe, a także opisać sposoby, w jakie zapewnimy ochronę danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Niniejsza informacja o prywatności dotyczy tylko tej witryny: suchyporanek.pl, dlatego jeśli odwiedzasz inną witrynę powiązaną z Ferring lub zalecaną przez nią, zapoznaj się z informacją o prywatności na odpowiedniej stronie.

Co to są dane osobowe?

Dane osobowe oznaczają wszystkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby. Może to obejmować imię i nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu, adres e-mail lub wszelkie inne informacje, które mogą zostać wykorzystane do osobistej identyfikacji użytkownika.

Kim jest podmiot danych osobowych

Podmiot danych to każda zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba, o której dane osobowe są przetwarzane. Jeśli nie jesteś jeszcze osobą, której dane przetwarza Ferring, podczas wizyty na tej stronie mogą pojawić się możliwości, w których podasz dane osobowe dobrowolnie, a zatem staniesz się podmiotem danych osobowych. Ferring będzie zbierać dane osobowe od Ciebie podczas wizyty na tej stronie tylko wtedy, gdy podasz je dobrowolnie.

Jak Ferring może przetwarzać Twoje dane osobowe

Ferring International Centre SA („Ferring”), jako administrator danych, w imieniu podmiotów powiązanych z Grupą Ferring w tym Ferring Pharamceuticals Poland sp z o.o., będzie przetwarzać dane osobowe tylko wtedy, gdy istnieje ku temu podstawa prawna i gdy jest to konieczne do realizacji celu, w którym zostały zebrane dane osobowe. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych będzie zależeć od celu, dla którego dane zostały zgromadzone, jak opisano poniżej:

 1. Dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie zgody udzielonej przez osobę której dane dotyczą w celu:
  • Odpowiedzi na zapytanie przesłane ze strony suchyporanek.pl
 2. Dane osobowe mogą być przetwarzane, jeżeli jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora t.j:
  • aby odpowiedzieć na ogólne zapytania dotyczące Ferring
  • aby odpowiedzieć na pytania dotyczące ochrony danych osobowych i praw przysługujących podmiotom danych
  • aby odpowiedzieć na propozycje współpracy lub inne propozycje związane z prowadzeniem działalności biznesowej

Ferring uważa, że przetwarzanie danych osobowych do celów wymienionych powyżej jest uzasadnione, aby zapewnić terminowe przetwarzanie zapytań, wniosków, aplikacji i raportów zgodnie z oczekiwaniami użytkowników i obowiązującym prawem, przy jednoczesnym odpowiednim uwzględnieniu Twoich prawa. Ponadto można uzyskać więcej informacji na temat testu równoważenia uzasadnionych interesów, który przeprowadził Ferring.

 1. Dane osobowe mogą być przetwarzane, gdy jest to konieczne w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, lub w odpowiedzi na nakaz sądowy dotyczący przedstawienia niektórych danych osobowych.

Twoje dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do celu, dla którego zostały zgromadzone i nie będą wykorzystywane do żadnych innych celów bez uprzedniego powiadomienia i / lub uzyskania odpowiedniej zgody.

Ciasteczka (cookies)

Podczas odwiedzania tej witryny dane o korzystaniu z niej mogą być gromadzone za pomocą Google Analytics. Ta technologia śledzenia wykorzystuje pliki cookie do gromadzenia danych zbiorczych na temat korzystania z witryny i aktywności, takich jak liczba użytkowników i częstotliwość odwiedzania witryny. Dane te mogą być udostępniane zewnętrznemu usługodawcy w celu dalszego ulepszania naszych usług internetowych. Za pomocą tych plików cookie nie można uzyskać dostępu ani danych osobowych. Zastosowanie tego rodzaju technologii jest zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych i obowiązującą ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku O świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Przechowywanie danych osobowych

Ferring podejmie odpowiednie działania, aby zapewnić, że Twoje dane osobowe są przechowywane tylko przez okres wymagany do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce prywatności. Ferring będzie przechowywać dane osobowe tylko przez dłuższy okres, jeżeli jest to wymagane lub dozwolone przez prawo lub obowiązujące przepisy w branży farmaceutycznej.

Prawa osób, których dane dotyczą

Osoby których dane zbieramy i przetwarzamy, nabywają szereg praw jako podmiot danych osobowych. Ferring zapewnia realizację tych praw zgodnie z regulacjami europejskimi i krajowymi.

 • Prawo dostępu do danych i sprostowania: masz prawo zażądać kopii przechowywanych przez nas informacji o Tobie, a także prawo do żądania korekty przechowywanych przez nas danych osobowych, jeśli są one nieprawidłowe.
 • Prawo do usunięcia i ograniczenia przetwarzania: masz prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Prawa te są ograniczone i będą obowiązywać tylko w pewnych okolicznościach i gdy nie będą miały zastosowania wyjątki.
 • Prawo do przenoszenia danych: masz prawo zażądać kopii przechowywanych przez nas danych osobowych, a także prawo do żądania przekazania tych danych innemu administratorowi. Prawo to podlega pewnym warunkom i może nie mieć zastosowania, na przykład, jeśli nie jest dozwolone ze względu na interes publiczny lub jest technicznie niewykonalne.
 • Prawo do sprzeciwu: masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu twoich danych osobowych. Jeśli dane są przetwarzane z przyczyn związanych z interesem publicznym, naukowymi lub statystycznymi, możesz nadal sprzeciwić się i naszym obowiązkiem będzie wykazanie zasadności przetwarzania danych.
 • Masz prawo skontaktować się lub złożyć skargę w lokalnym organie nadzorującym ochronę danych.

Jeśli chcesz złożyć wniosek dotyczący prawa osoby, której dane dotyczą, skorzystaj z formularza kontaktowego dla osoby, której dane dotyczą lub prześlij zapytanie na adres mailowy: przemek.jaros@ferring.com. Odpowiemy na nadchodzące zapytanie jak najszybciej.

W jaki sposób Ferring może przekazywać lub udostępniać Państwa dane osobowe

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do innych lokalizacji, w których Ferring posiada powiązane jednostki (w tym podmioty stowarzyszone, kontrahenci, partnerzy lub oddziały Ferring), w których istnieją uzasadnione podstawy takiego przekazania, na przykład ważny powód biznesowy. Takie lokalizacje mogą obejmować kraje spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Wszelkie takie transfery będą chronione przez wewnętrzne międzynarodowe umowy o transferze danych, aby zapewnić ochronę danych osobowych zgodnie z obowiązującymi europejskimi i krajowymi przepisami o ochronie danych.

Ferring może, w pewnych okolicznościach, udostępniać Twoje dane osobowe innym podmiotom, takim jak dostawcy, kontrahenci, partnerzy lub współpracownicy, jeśli jest to konieczne do osiągnięcia zgłoszonych celów lub jeśli takie osoby trzecie pomagają Ferring w przetwarzaniu danych. Ferring ujawni Twoje dane osobowe innym podmiotom tylko w następujących okolicznościach:

 • udzielili Państwo stosownej zgody
 • w stosownych przypadkach, w wyniku wniosku złożonego przez Ciebie jako osobę, której dane dotyczą
 • w którym istnieje podstawa prawna do ujawnienia danych i otrzymano odpowiednie zawiadomienie o tym
 • gdy jesteśmy do tego zobowiązani zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub w wyniku orzeczenia sądowego;
 • gdy Ferring decyduje się sprzedać, kupić, połączyć lub w inny sposób zreorganizować swoją strukturę biznesową.

Ferring nigdy nie sprzedaje twoich informacji podmiotom zewnętrznym.

Odnośniki do innych stron

Ta strona internetowa może zawierać linki do powiązanych lub zewnętrznych stron internetowych. Ferring nie ponosi odpowiedzialności za treść, jakość, działania związane z przetwarzaniem danych ani praktyki ochrony danych na jakiejkolwiek innej stronie internetowej. Jeśli odwiedzasz inną witrynę, zapoznaj się z powiadomieniem o prywatności i ustawieniami prywatności danej witryny.

Informacje dotyczące zastosowanych zabezpieczeń

Ferring stosuje szereg odpowiednich technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem, ujawnieniem, przypadkowym zniszczeniem lub utratą. Na przykład, w stosownych przypadkach, Ferring zobowiązuje się do szyfrowania, anonimizacji lub pseudonimizacji danych osobowych, a dane osobowe będą bezpiecznie przechowywane w wyznaczonym systemie. Nasze wewnętrzne zasady i procedury mają na celu ustalenie priorytetów i promowanie ochrony danych osobowych.

Chociaż nasze środki bezpieczeństwa danych są stale kontrolowane i aktualizowane, nie można zagwarantować bezpieczeństwa danych przesyłanych przez Internet z komputera lub innego urządzenia. Zachęcamy do podjęcia kroków w celu zabezpieczania się w czasie pracy w Internecie, zabezpieczenia się przed nieuprawnionym użyciem haseł, zabezpieczenia urządzeń mobilnych, a także instalację odpowiedniej zapory ogniowej, ochrony antywirusowej i antyspyware dla Twojego komputera.

Przykładowa lista możliwych incydentów związanych z danymi może obejmować:

 • zgubiony / skradziony laptop
 • atak hakera
 • wiadomość e-mail zawierająca błędnie przesłane dane osobowe
 • informacje utracone podczas transportu
 • dokumenty pozostawione w niezabezpieczonej lokalizacji.

Jeśli podejrzewasz jakiekolwiek naruszenie bezpieczeństwa lub wykryjesz luki w zabezpieczeniach, ważne jest, aby natychmiast zgłosić te incydenty związane z danymi za pomocą formularza kontaktowego osoby, której dane dotyczą.

Dane osobowe dzieci

Ferring zobowiązuje się do ochrony prywatności dzieci. W przypadku gdy dane osobowe dotyczą osoby, która nie ukończyły 18 lat (lub mniej, jeżeli przewiduje to obowiązujące prawo krajowe), wymagana jest zgoda ich przedstawiciela prawnego. Ferring dołoży wszelkich dostępnych i uzasadnionych starań, aby zweryfikować, czy w takich przypadkach uzyskano niezbędną zgodę.

Zmiany

Wszelkie zmiany niniejszej Informacji o polityce prywatności będą przekazywane w tej lokalizacji. Zalecamy zapoznanie się z naszą Polityką prywatności podczas odwiedzania naszej witryny, aby przejrzeć wszelkie zmiany i być informowanym o naszym stałym zobowiązaniu do poszanowania prawa do prywatności i zapewnienia najwyższego możliwego poziomu ochrony danych.

Kontakt

Jeśli chcesz:

 • Zgłoś incydent lub podejrzenie naruszenia danych osobowych,
 • Prześlij wniosek o skorzystanie z przysługujących Ci praw jako osoby, której dane dotyczą, lub
 • Skontaktuj się z globalnym inspektorem ochrony danych w sprawie ogólnego zapytania, za pomocą formularza kontaktowego dla podmiotów danych osobowych..

Alternatywnie prosimy o kontakt na adres mailowy:
(Do wiadomości: Data Protection Officer)
Ferring International Center S.A.
Chemin De la Vergognausaz 50
1162 St Prex
Switzerland

Lub

Europejski Przedstawiciel do spraw danych osobowych,
(Do wiadomości.: Data Protection Officer)
Ferring International PharmaScience Center (IPC)
Kay Fiskers Plads 11
2300 Copenhagen S
Denmark

Lub

Inspektor Danych Osobowych

Przemysław Jaros

Ferring Pharamceuticals Poland sp z o.o.

Ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa

przemek.jaros@ferring.com

Ta polityka prywatności został zaktualizowana 10 października 2019.