Regulamin serwisu suchyporanek.pl

 1. Definicje
  1. Serwis – strona internetowa pod adresem suchy-poranek.pl
  2. Ferring – właściciel serwisu: Ferring Pharmaceuticals Poland sp z o.o.
 2. Postanowienia ogólne
  1. Właścicielem serwisu internetowego jest Ferring Pharmaceuticals Poland sp z o.o. z siedzibą w Warszawie ul.Szamocka 8. Kontakt z właścicielem serwisu można uzyskać pod adresem ferring@ferring.pl lub pod numerem telefonu 22 246 06 80
  2. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego regulaminu. Jeżeli nie zgadzają się Państwo z tym regulaminem prosimy o zamknięcie
  3. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian bez wcześniejszego powiadamiania.
 3. Zawartość i cele serwisu
  1. Serwis ma charakter informacyjno-edukacyjny, a zawarte w nim informacje nie mogą zastępować konsultacji z lekarzem.
  2. Pomimo iż w serwisie mogą znajdować się informacje dotyczące niektórych schorzeń, a także porady z tym związane, w przypadku problemu zdrowotnego należy niezwłocznie udać się do lekarza.
  3. Serwis nie jest reklamą produktów leczniczych zgodnie z Art.52 par.3 ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne.
  4. Żadna informacja prezentowana w serwisie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
  5. Ferring dołoży należytych starań, aby w niniejszym serwisie internetowym zamieszczane były poprawne, kompletne i aktualne informacje, jednakże nie zapewnia żadnej gwarancji i nie składa żadnego oświadczenia w odniesieniu do poprawności, kompletności oraz częstości uaktualniania tych informacji. Wszyscy użytkownicy akceptują fakt, iż dostęp do niniejszego serwisu następuje na własne ryzyko użytkownika i ani Ferring, ani żaden inny podmiot zaangażowany w tworzenie i udostępnianie serwisu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym między innymi za wszelkie szczególne, bezpośrednie lub uboczne, przypadkowe bądź następcze lub też karalne szkody (również w przypadku gdy Ferring został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód) wynikłe z dostępu do lub wykorzystania informacji zamieszczonych w niniejszym serwisie, jak również za wszelkie błędy oraz pominięcia, omyłki drukarskie, nieaktualne informacje, niedokładności techniczne, błędy typograficzne oraz inne błędy występujące w niniejszym serwisie. Ograniczenie to dotyczy także odszkodowania za szkody spowodowane przez wirusy mogące zainfekować sprzęt komputerowy użytkownika.
 4. Prawa autorskie i własność intelektualna
  1. Niniejszy serwis internetowy jest chroniony prawem autorskim. Ferring udziela zezwolenia użytkownikom kopiującym, drukującym i pobierającym za pośrednictwem niniejszego serwisu wszelkie materiały tekstowe i graficzne na ich wykorzystanie wyłącznie w celach prywatnych, niekomercyjnych i na użytek domowy pod warunkiem, iż nie dokonują oni zmian ani nie usuwają żadnych informacji dotyczących prawa autorskiego, znaku towarowego oraz innych informacji o prawach własności intelektualnej.
  2. Wszelkie działania naruszające prawa autorskie są zabronione.
 5. Postanowienia końcowe
  1. Do wszystkich kwestii dotyczących korzystania z serwisu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku O świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  2. Regulamin wchodzi w życie dnia 1.02.2020.