Warunki korzystania

Zastrzeżenia prawne

Warunki korzystania z serwisu Drydawn

PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z PRZEDSTAWIONYMI PONIŻEJ WARUNKAMI PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z NINIEJSZEGO SERWISU.

Korzystając z tego serwisu internetowego, akceptuje Pan/Pani niniejsze warunki. W przeciwnym wypadku prosimy o opuszczenie serwisu i zignorowanie zamieszczonych tu informacji. O poradę dotyczącą kwestii medycznych należy zawsze zwracać się do swojego miejscowego lekarza. Pomimo iż w niniejszym serwisie internetowym mogą znajdować się informacje związane z niektórymi schorzeniami i ich leczeniem, w przypadku występowania problemu zdrowotnego należy niezwłocznie udać się do lekarza. Stowarzyszenie ICCS nie zajmuje się spersonalizowaną diagnostyką medyczną ani udzielaniem indywidualnych porad terapeutycznych. Jedynie opiekujący się Panem/Panią lekarz lub inny pracownik służby zdrowia może ustalić, czy produkt opisany w niniejszym serwisie jest dla Pana/Pani odpowiedni.

Prawo autorskie oraz ograniczenie dotyczące wykorzystywania materiałów (do celów niekomercyjnych)

Niniejszy serwis internetowy jest chroniony prawem autorskim. Stowarzyszenie ICCS i/lub jego podmioty zależne udzielają zezwolenia użytkownikom kopiującym, drukującym i pobierającym za pośrednictwem niniejszego serwisu wszelkie materiały tekstowe i graficzne na ich wykorzystanie wyłącznie w celach prywatnych, niekomercyjnych i na użytek domowy pod warunkiem, iż nie dokonują oni zmian ani nie usuwają żadnych informacji dotyczących prawa autorskiego, znaku towarowego oraz innych informacji o prawach własności intelektualnej.

Ograniczenie odpowiedzialności

ICCS dołoży należytych starań, aby w niniejszym serwisie internetowym zamieszczane były poprawne, kompletne i aktualne informacje, jednakże ICCS nie zapewnia żadnej gwarancji i nie składa żadnego oświadczenia w odniesieniu do poprawności, kompletności oraz częstości uaktualniania tych informacji. Wszyscy użytkownicy akceptują fakt, iż dostęp do niniejszego serwisu następuje na własne ryzyko użytkownika i ani ICCS, ani żaden inny podmiot zaangażowany w tworzenie i udostępnianie serwisu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym między innymi za wszelkie szczególne, bezpośrednie lub uboczne, przypadkowe bądź następcze lub też karalne szkody (również w przypadku gdy ICCS zostało poinformowane o możliwości wystąpienia takich szkód) wynikłe z dostępu do lub wykorzystania informacji zamieszczonych w niniejszym serwisie, jak również za wszelkie błędy oraz pominięcia, omyłki drukarskie, nieaktualne informacje, niedokładności techniczne lub nieścisłości cenowe, błędy typograficzne oraz inne błędy występujące w niniejszym serwisie. Ograniczenie to dotyczy także odszkodowania za szkody spowodowane przez wirusy mogące zainfekować sprzęt komputerowy użytkownika.

Zastrzeżenie

Informacje oraz powiązane materiały mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Niniejszy serwis internetowy oraz wszystkie zamieszczane w nim informacje i powiązane materiały są udostępniane „bez gwarancji”. ICCS nie składa żadnego oświadczenia i nie zapewnia żadnej gwarancji w odniesieniu do kompletności, poprawności, „aktualności”, stosowności, przydatności, funkcjonalności, dostępności oraz działania niniejszego serwisu, a także zamieszczanych w nim informacji i materiałów. Korzystając z serwisu, użytkownik bierze pod uwagę ryzyko, że zamieszczone w nim informacje i materiały mogą być niekompletne, nieścisłe bądź nieaktualne lub też mogą nie odpowiadać potrzebom oraz wymaganiom użytkownika. W szczególności ICCS nie zapewnia żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, w tym między innymi gwarancji zgodności z przeznaczeniem, przydatności do określonego celu oraz nienaruszalności w odniesieniu do niniejszego serwisu internetowego oraz zamieszczanych w nim informacji, materiałów graficznych i innych materiałów.

Linki do innych stron internetowych

Niniejszy serwis internetowy może zawierać linki do innych witryn internetowych na całym świecie, jak również można uzyskać do niego dostęp za pośrednictwem innych serwisów. ICCS nie ponosi odpowiedzialności za zawartość, dostępność oraz wydajność innych witryn internetowych, do których niniejszy serwis posiada łącze bądź z których może być on dostępny, a także nie ma możliwości ich kontrolowania. ICCS nie składa żadnego oświadczenia w tej kwestii.

Serwis internetowy stowarzyszenia ICCS może być okresowo niedostępny ze względu na usterki mechaniczne lub telekomunikacyjne, błędy oprogramowania, awarie urządzeń komputerowych oraz błędy spowodowane przez innych dostawców, jak również z powodu aktualizacji bądź prac konstrukcyjnych. ICCS nie może przewidzieć ani kontrolować terminów takich przerw, nie jest w stanie kontrolować długości ich trwania, a także nie może ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek wynikłe z nich szkody.

ICCS zastrzega sobie prawo do zmian oraz usuwania w każdym czasie materiałów zamieszczanych w niniejszym serwisie internetowym. W każdym czasie ICCS może wprowadzić zmiany w niniejszych Warunkach korzystania z Serwisu, zamieszczając odpowiednie uaktualnienie. Ponieważ użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania tych zmian, należy okresowo zapoznawać się z aktualnymi Warunkami korzystania z serwisu.

Dziennik mikcji
Dziennik mikcji

Prosimy pobrać dziennik mikcji, aby odnotować wszystkie czynności pęcherza moczowego i jelit w ciągu doby. Umożliwi to lekarzowi sprawdzenie, czy u Pana/Pani dziecka występują jakiekolwiek schorzenia pęcherza.

Pobierz

Kalendarz moczenia
Kalendarz moczenia

Prosimy pobrać kalendarz moczenia aby odnotować suche i mokre noce. Pomoże to lekarzowi w postawieniu prawidłowej diagnozy, wesprze proces terapeutyczny oraz pozwoli monitorować przebieg i skuteczność leczenia.

Pobierz

Zapis nastroju
Zapis nastroju

Niniejszy plik PDF można pobrać i wydrukować lub też wypełnić go i zapisać w komputerze. Zapis nastroju pomoże Pana/Pani dziecku odnotować swoje samopoczucie.

Pobierz

Zapis uzyskanej pomocy
Zapis uzyskanej pomocy

Niniejszy plik PDF można pobrać i wydrukować lub też wypełnić go i zapisać w komputerze. Przydatne będzie zabranie zapisu na wizytę lekarską, aby wskazać lekarzowi rodzaj uzyskanej dotychczas pomocy w związku z problemem moczenia nocnego.

Pobierz

Pobierz app
Pobierz app

Pobierz aplikację Drydawn (SuchyPoranek) na swój telefon (z systemem iOS lub Android) i zmotywuj swoje dziecko do dzielenia się informacjami, które później mogą przydać się w kontakcie z lekarzem specjalistą. Aplikację możesz pobrać z Apple App Store lub sklepu Google Play. Wersja polskojęzyczna już jest!

!_ICO - App strore

!_ICO - Google Play