Role i funkcje Towarzystw

 

ICCS

International Children’s Continence Society to międzynarodowe, multidyscyplinarne stowarzyszenie naukowe założone w 1997 roku, które zajmuje się promowaniem opieki związanej z nietrzymaniem moczu w wieku dziecięcym. Stowarzyszenie ma charakter niedochodowy i angażuje się w organizację konferencji oraz kursów edukacyjnych, a także publikację materiałów zawierających międzynarodowe wytyczne. Fundamentalnym celem ICCS jest poprawa jakości i oczekiwanej długości życia w przypadku wszystkich osób w wieku rozwojowym, u których występują zaburzenia czynności pęcherza moczowego w postaci problemów z magazynowaniem i wydalaniem moczu. Zamiarem ICCS jest osiągnięcie tego celu poprzez zwiększanie wiedzy dotyczącej wszystkich aspektów związanych z obszarem tych zaburzeń.

 

 

PTUD

Polskie Towarzystwo Urologii Dziecięcej (PTUD), które powstało w 2009 roku, jest Stowarzyszeniem o charakterze naukowym i społeczno-zawodowym. Jego celem jest szerzenie zdobyczy nauki i techniki wśród lekarzy pracujących w dziedzinie urologii dziecięcej, współpraca z przedstawicielami innych dyscyplin nauki i techniki na rzecz rozwoju urologii dziecięcej oraz współudział w organizowaniu opieki urologicznej dla chorych dzieci na terenie całego kraju.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez organizację posiedzeń i zjazdów naukowych, prowadzenie kursów i wykładów zarówno dla członków Stowarzyszenia, jak i dla lekarzy innych specjalności, ale także przez szeroko rozumianą popularyzację zagadnień związanych z chorobami urologicznymi u dzieci.

 

PTNefD

Polskie Towarzystwo Nefrologii Dziecięcej zostało założone w 1994 roku przez grupę pediatrów zajmujących się chorobami nerek u dzieci. Obecnie zrzesza ok. 200 członków z klinik, oddziałów szpitalnych i poradni nefrologicznych leczących dzieci.

Głównymi celami Towarzystwa są:
1. Rozwijanie i upowszechnianie wiedzy o chorobach nerek u dzieci i młodzieży i sposobach leczenia,
2. Działania mające na celu zapewnienie dzieciom z chorobami nerek specjalistycznej opieki zdrowotnej,
3. Reprezentowanie nefrologii dziecięcej i pokrewnych jej dziedzin oraz popularyzacja ich osiągnięć na forum krajowym i zagranicznym,
4. Nawiązywanie kontaktów i organizowanie współpracy pomiędzy ośrodkami krajowymi i zagranicznymi.

W swojej działalności PTNefD współpracuje z Polskim Towarzystwem Pediatrycznym, Polskim Towarzystwem Nefrologicznym oraz organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami pacjentów. Organizuje szkolenia dla lekarzy, pielęgniarek oraz współdziała w kampaniach informacyjnych dla pacjentów.

Dziennik mikcji
Dziennik mikcji

Prosimy pobrać dziennik mikcji, aby odnotować wszystkie czynności pęcherza moczowego i jelit w ciągu doby. Umożliwi to lekarzowi sprawdzenie, czy u Pana/Pani dziecka występują jakiekolwiek schorzenia pęcherza.

Pobierz

Kalendarz moczenia
Kalendarz moczenia

Prosimy pobrać kalendarz moczenia aby odnotować suche i mokre noce. Pomoże to lekarzowi w postawieniu prawidłowej diagnozy, wesprze proces terapeutyczny oraz pozwoli monitorować przebieg i skuteczność leczenia.

Pobierz

Zapis nastroju
Zapis nastroju

Niniejszy plik PDF można pobrać i wydrukować lub też wypełnić go i zapisać w komputerze. Zapis nastroju pomoże Pana/Pani dziecku odnotować swoje samopoczucie.

Pobierz

Zapis uzyskanej pomocy
Zapis uzyskanej pomocy

Niniejszy plik PDF można pobrać i wydrukować lub też wypełnić go i zapisać w komputerze. Przydatne będzie zabranie zapisu na wizytę lekarską, aby wskazać lekarzowi rodzaj uzyskanej dotychczas pomocy w związku z problemem moczenia nocnego.

Pobierz

Pobierz app
Pobierz app

Pobierz aplikację Drydawn (SuchyPoranek) na swój telefon (z systemem iOS lub Android) i zmotywuj swoje dziecko do dzielenia się informacjami, które później mogą przydać się w kontakcie z lekarzem specjalistą. Aplikację możesz pobrać z Apple App Store lub sklepu Google Play. Wersja polskojęzyczna już jest!

!_ICO - App strore

!_ICO - Google Play