About bedwetting

Moczenie nocne to niekontrolowany wyciek moczu podczas snu.6 U dzieci w wieku od 5. roku życia enurezję uważa się za zaburzenie.

Moczenie nocne to częste schorzenie wieku dziecięcego. Około 5–10% siedmiolatków regularnie moczy się w nocy, a problem może się utrzymywać również w okresie dojrzewania i w życiu dorosłym.7

W większości przypadków przyczyną moczenia nocnego jest nadmierna produkcja moczu w nocy lub zmniejszona pojemność pęcherza moczowego. Jeszcze inną przyczyną może być niemożność obudzenia się.2 Moczenie nocne nie ma podłoża natury psychologicznej.2

Silna zależność pomiędzy moczeniem nocnym, pracą mózgu, funkcjonowaniem psychologicznym i zaburzeniami snu została dobrze udokumentowana.

Skuteczne leczenie moczenia nocnego zapewnia poprawę słuchowej pamięci operacyjnej, jakości życia i zmniejsza problemy psychologiczne.

World Bedwetting Day

Why do we need it?

Moczenie nocne jest częstą chorobą, która poważnie wpływa na samoocenę dziecka, jego stan emocjonalny i funkcjonowanie w ciągu dnia, między innymi w szkole i w kontaktach towarzyskich.2,6

Moczenie nocne nie wynika z niczyjego błędu, a rodziny i lekarze powinni mieć możliwość omówienia problemu bez atmosfery zakłopotania czy poczucia winy. Skutki tego zaburzenia są jednak często bagatelizowane i trywializowane, w związku z czym nikt nie szuka pomocy bądź też nie jest ona oferowana.7 Poprzez zwiększanie świadomości na temat tego częstego schorzenia, które można i należy leczyć1, Światowy Dzień Moczenia Nocnego stanowi inicjatywę skierowaną do rodzin jako zachętę do omówienia problemu z lekarzem i uzyskania niezbędnej pomocy.

Bedwetting is nobody's fault. It can and should be treated

Frequently asked questions

Eksperci z ICCS (International Children’s Continence Society) i ESPU (European Society for Paediatric Urology) zajmujący się leczeniem moczenia nocnego odpowiadają na wiele różnych pytań...

Mój syn nie wstaje w nocy, a przydarza mu się moczenie podczas snu. Czy jego sen jest zbyt głęboki?

Powszechnie wiadomo, że dzieci z problemem moczenia nocnego nie są w stanie obudzić się podczas oddawania moczu w nocy. Przez wiele lat sądzono, że sen pacjentów jest zbyt głęboki, lecz ostatnie badania wskazują na to, że osoby z problemem moczenia nocnego charakteryzuje niska jakość snu z wieloma niepełnymi przebudzeniami. Ponadto wydaje się je cechować wiele „okresowych ruchów kończyn”, czyli oznaka mogąca wiązać się z próbami przebudzenia.

Mojemu 6-letniemu wnukowi od zawsze przydarza się moczenie nocne i taki sam problem mieli jego rodzice. Czy moczenie nocne jest chorobą genetyczną?

Moczenie nocne jest zdecydowanie chorobą dziedziczną i w około 70% przypadków co najmniej jeden członek rodziny pacjenta ma lub miał ten sam problem w dzieciństwie. Na przykład, jeśli moczenie nocne występowało w dzieciństwie u matki, istnieje 7-krotnie większe ryzyko wystąpienia enurezy u jej dzieci. Do tej pory nie zidentyfikowano genu powodującego enurezę, jednak obecnie prowadzone są w tym kierunku badania naukowe.

Sąsiadka powiedziała mi, że moczenie nocne u mojego dziecka jest spowodowane zaburzeniami emocjonalnymi. Czy to prawda?

Zazwyczaj enurezy nie powodują bezpośrednio zaburzenia emocjonalne, jednakże występowanie tego schorzenia może prowadzić do problemów psychologicznych, a zwłaszcza wpływać negatywnie na jakość życia i poczucie własnej wartości. Zaburzenia te ustępują po pomyślnym leczeniu enurezy.

Jakie są najczęstsze powody moczenia nocnego i czy u mojego dziecka możliwe jest ustalenie zasadniczej przyczyny?

Zwiększona produkcja moczu w nocy („poliuria nocna”) i zmniejszone pojemność pęcherza moczowego w nocy to dwie najczęstsze przyczyny moczenia nocnego. Należy wiedzieć, iż u dziecka obie te przyczyny mogą występować równocześnie. Rozpoznanie, który z tych dwóch czynników odgrywa rolę u Pana/Pani dziecka, jest możliwe przy zastosowaniu prostych, domowych narzędzi zapisu. Określając w domowym dzienniku („karcie zapisu częstości oddawania i objętości moczu”) największą objętość oddanego moczu można stwierdzić, czy u dziecka występuje „obniżona pojemność pęcherza moczowego” (po porównaniu z dostępnymi wartościami prawidłowymi).

Na podstawie domowego zapisu objętości moczu oddanego w nocy można ustalić, czy u dziecka występuje poliuria nocna. Metoda ta polega na ważeniu pieluchy przed snem, a następnie kolejnego dnia rano. Różnica pomiędzy wagą pieluchy plus objętość moczu oddanego w nocy plus objętość pierwszej porcji moczu oddanego rano stanowi całkowitą objętość moczu oddanego w porze nocnej. W przypadku poliurii nocnej istnieją ponadto zatwierdzone międzynarodowe referencyjne wartości prawidłowe.

Dlaczego z powodu tego zaburzenia musimy zgłaszać się do naszego lekarza rodzinnego?

Pomimo iż u większości dzieci z problemem moczenia nocnego występującym od niemowlęctwa nie stwierdza się żadnej choroby zasadniczej w obrębie układu nerwowego kontrolującego czynność pęcherza moczowego ani zaburzenia budowy dróg moczowych, należy je wykluczyć w trakcie wizyty u lekarza. Ponadto lekarz ustali, czy moczenie nocne stanowi jedyny problem, czy też istnieją inne zaburzenia, którym należy zaradzić. Mogą to być: moczenie dzienne, objawy „nadreaktywnego pęcherza” (częste i silne uczucie parcia na mocz), nietrzymanie stolca i zaparcie oraz nawracające zakażenie dróg moczowych. Jeśli występują takie schorzenia, należy je wyleczyć przed rozpoczęciem terapii związanej z moczeniem nocnym.

Multimedia

5 faktów na temat moczenia nocnego


Moczenie nocne wśród dzieci

Urolog dziecięcy o przyczynach moczenia nocnego


Jak rozmawiać z dzieckiem o moczeniu nocnym? „Dziecko ma niskie poczucie własnej wartości.."