Postępowanie w przypadku moczenia nocnego zależy od jego przyczyn.

Sprawdź, co zrobić, aby znaleźć źródło problemu. Poznaj działania,

które pomogą złagodzić jego skutki.

Co mogę zrobić sam?

Postępowanie w przypadku moczenia nocnego zależy od jego przyczyny. Sprawdź, co zrobić, aby znaleźć źródło problemu. Poznaj działania, które pomogą złagodzić jego skutki.

Staraj się nie podawać dziecku dużo płynów przed snem. O odpowiednie nawodnienie dziecka zadbaj w ciągu dnia.
Zwracaj uwagę na to, co pije Twoje dziecko. Zaobserwuj, czy jakiś rodzaj napoju powoduje wytwarzanie większej ilości moczu w nocy. Jeśli tak, unikaj tego napoju.
Przed pójściem spać przypilnuj dziecko, aby skorzystało z toalety. Zaświeć w pokoju dziecka lampkę, aby ułatwić mu w nocy wyjście do toalety.

Jeśli dziecku zdarzy się zmoczyć, dokładnie je umyj. Poprawi to jego samopoczucie.4

Przed wizytą u lekarza

Moczenie nocne może stać się poważnym obciążeniem zarówno dla dziecka, jak i jego rodziców. Dlatego warto zwrócić się o pomoc medyczną. Przygotuj się jak najlepiej do wizyty u lekarza. Lista czynności przed wizytą pomoże Ci zebrać wszystkie najważniejsze informacje na temat Twojego dziecka. Wypełnij także kalendarz moczenia (przez okres 30 dni) oraz dzienniczek mikcji (przez 48 godzin). Dostarczysz w ten sposób lekarzowi niezbędnych informacji i ułatwisz zebranie wywiadu, co pomoże w postawieniu wstępnej diagnozy.

zastrzyk dziecka
Po wizycie u lekarza
mama z córką na łóżku

Postępowanie w przypadku moczenia nocnego zależy od jego przyczyn. Pamiętaj - to lekarz ustala sposób postępowania w oparciu o wywiad i przeprowadzone badania. Najczęściej terapia obejmuje stosowanie alarmu wybudzeniowego oraz przyjmowanie leku zawierającego desmopresynę. Są to dwa rodzaje leczenia pierwszego rzutu zalecane przez towarzystwa naukowe: ICCS (International Children’s Continence Society), a także wspólne wytyczne PTNF i PTUD (Polskie Towarzystwo Nefrologii Dziecięcej i Polskie Towarzystwo Urologii Dziecięcej) zajmujące się m.in. zaburzeniami mikcji u dzieci. Ponadto zaleca się zmianę stylu życia oraz trening pęcherza moczowego.

Najczęściej zadawane pytania
Na najczęstsze pytania odpowiedzi udziala dr n.med. Michał Maternik

Kontrola oddawania moczu w nocy jest umiejętnością nabywaną w trakcie rozwoju dziecka. Uważa się, że po skończeniu 5. roku życia dziecko powinno przesypiać całe noce bez moczenia się. Sytuacja, w której dziecko 5-letnie lub starsze nadal moczy się w nocy, jest nieprawidłowa i należy udać się z tym problemem do lekarza rodzinnego.

Moczenie nocne nie jest objawem lenistwa. Problem ten pozostaje poza kontrolą dziecka, gdy śpi i niewłaściwe jest karanie go za zmoczenie w nocy. Natomiast motywowanie dziecka np. przy pomocy kalendarza suchych nocy, czy drobnych nagród może zmniejszyć nasilenie lub spowodować całkowite ustąpienie problemu.

Przyczyn moczenia nocnego może być kilka. Za ten problem odpowiadają czynniki fizjologiczne, psychologiczne bądź ich połączenie. Należą do nich m.in. niewielka pojemność pęcherza moczowego, niski poziom wazopresyny, czyli hormonu odpowiedzialnego za regulowanie gospodarki wodnej organizmu, trudności w wybudzaniu się, stres, a także czynniki genetyczne.

Moczenie nocne jest najczęściej spowodowane zaburzeniami czynności pęcherza lub nadmierną nocną produkcją moczu. Jedynie u niewielkiej grupy dzieci moczenie nocne ma podłoże psychologiczne. Natomiast prawdą jest, że długo utrzymujący się problem, może być przyczyną obniżenia poczucia własnej wartości u dziecka, a co za tym idzie i innych problemów psychologicznych.

Jeśli dziecko skończyło 5. rok życia, należy zgłosić się do lekarza celem diagnostyki i leczenia tego problemu. W warunkach domowych poprawę może przynieść ograniczenie przyjmowania płynów na 1-2 godziny przed spaniem przy prawidłowym, obfitym pojeniu w ciągu dnia i oddanie moczu tuż przed snem, tak aby pęcherz był pusty na początku nocy.

Porady lekarzy